Tunestams Rosteri AB, tidigare Kaffebönans Rosteri AB, startades 1934-35 av farfar Helmer. Helmer var tidigare specerihandlare med egna butiker i Borlänge. På den tiden rostade man kaffe i butikerna men farfar ville utveckla sitt kaffeintresse och sålde därför butikerna för att i stället köpa in en större rostmaskin och specialisera sig på kaffeproduktion.

Så småningom tog pappa Kurt över verksamheten, han satsade stort och byggde ett helt nytt rosteri specialiserat på kaffe till café- och restaurangmarknaden. Bl a lär vi ha varit det första rosteriet i landet som började portionsförpacka kaffe i täta doseringspåsar för olika kaffemaskiner inom storkökssektorn.

Under några år i slutet av 1980-talet ägdes företaget av den internationella koncernen Nestlé men av en slump erbjöds jag att köpa tillbaka företaget till familjen 1990. Under 1990-talet producerades det mer kaffe i Borlänge än någonsin, den svenska dagligvaruhandeln var vår marknad. På grund av den stora omstruktureringen inom dagligvaruhandeln kring millenieskiftet, med mer centraliserade upphandlingar och lansering av kedjornas egna varumärken blev vi tvungna att förändra vårt arbetssätt och vår marknad.

Rosteriet i Borlänge lades ned och ett produktionssamarbete med ett av Europas modernaste produktionsanläggningar i Danmark inleddes, samtidigt som vi inledde ett lyckosamt arbetet med att förse arbetsplatser i Dalarna med gott arbetsplatsfika.

I maj 2014 såldes denna verksamhet till det Stockholmsbaserade företaget Beans som nu fortsätter att förvalta och utveckla detta segment.

Tunestams Rosteri AB har nu slutit cirkeln genom att starta upp ett mindre mikro-rosteri där passionen för gott kaffe ges fortsatt utrymme att utvecklas. Vi rostar och säljer gott kaffe under varumärket ”Tunestam’s” till både konsument och café/restaurang. Dessutom ägnas tid åt viss konsultverksamhet inom kaffe samt entreprenörsskap.

IMG_0241

Anders Tunestam, Kafferostare